Material & Miljö

Vi tillverkar och och lagerför produkter i polypropylen, polyeten, polystyren och PVC, se beskrivningar nedan. Vi värnar om vår miljö och väljer alltid material som har så lite miljöpåverkan som möjligt. I vårt interna miljömålsarbete håller vi oss informerade om Sveriges miljömål och de Globala målen för hållbar utveckling. Kontakta oss gärna om du vill veta mer om de material vi använder oss av eller mer om vår miljöpolicy.

Polyeten, PE

Är en så kallad polyolefin som utvinns från olja eller naturgas. Det är en ren naturprodukt som består av kol och väte. Inga skadliga ämnen avges vid deponering. Vid fullständig förbränning avges vatten och koldioxid. Energikrävande framställningsprocess. Ej självslocknande vid brand. Återvinningsbar. Används till påsar, fickor och fodral.

Polypropylen, PP

Är en så kallad polyolefin och utvinns från olja och består av kol och väte. Inga skadliga ämnen avges vid deponering. Vid fullständig förbränning bildas avges vatten och koldioxid. Mycket energikrävande framställningsprocess. Ej självslocknande vid brand. Återvinningsbar. Används till fickor, fodral, pärmar och omslag.

Polyvinylklorid, PVC

Utvinns av salt (60%) och olja, består av klorerade kolatomer samt stabilisatorer och mjukgörare. Framställnings processen kräver lågt energitillskott. Vid förbränning avges klorgas. PVC har lång livslängd och kan lätt återvinnas. PVC är svårantändligt och självslocknande. Används till fickor, fodral, pärmar och omslag.

Polystyren, PS

Utvinns från olja som består av kol och väte . Går att återvinna genom återsmältning alternativt förbränning för uppvärmning , är renare än olja vid förbränning. Ej självslocknande vid brand. Används till plastaskar och plastboxar.